ZAŠTITA MATERIJALNIH I  NEMATERIJALNIH DOBARA OPŠTINE TESLIĆ ZA BUDUĆE GENERACIJE 1

Grad Teslić kao urbano naselje počinje da se  u vidu ideje javlja 1878. godine, odmah po dolasku Austrijanaca u naše krajeve. Međutim, postoje materijalni dokazi o čovjekovom prisustvu na ovim područjima još od kamenog doba, te kada je riječ o postojanju sela koja su i danas zaštitni znaci opštine Teslić poput Liplja, Čečave, Rastuše, Pribinića  i dr., pisani  tragovi potiču  još od trinaestog vijeka.

Sa razvojem naselja, razvijali su  se kultura i običaji pomenutih naselja sa posebnim specifičnostima izraženim u različitim igrama, pjesmama, običajima i nošnjama.

Danas u vrijeme modernizacije i tehnologije, svedoci smo naglog miješanja kultura i gubljenja upravo tih specifičnosti koje su u prošlosti bile sinonim određenog područja.

Potreba za zaštitom istih je neupitna i ovaj posao je neodložan.

Nekoliko entuzijasta koji se bave kulturom zajedno sa „Kulturnim centrom Teslić“, a u saradnji sa Muzejom Republike Srpske ušlo je u ovaj proces sa namjerom da uz podršku svih građana i institucija opštine Teslić, obezbijedi zaštitu što većeg broja kulturnih  elemenata od strane Vlade Republike Srpske i  na ovom polju ostavi pisane i materijalne tragove za buduće generacije.

Gospođa Nataša Mastilović već nekoliko godina u čečavskom kraju predano radi na promociji narodnog stvaralaštva i istorije ovog kraja. Pored svih redovnnih aktivnosti kroz rad u KUD-u „Dušan Stanković“, otišla je korak dalje i organizovala je i studiska snimanja igara i pjesama ovog kraja, sa željom da se ne zaborave. Posebno ističe vrijednost narodnih kola iz okoline Čečave  „KUKUNJEŠCA“, „MACINOG KOLA“ i „CIGANČICE“  koje bi željela  staviti i pod UNESKOVU zaštitu ukoliko u budućnosti bude prilike za to. Želja joj je da čečavskom kraju vrati „kulturni“ sjaj kakav zaslužuje te da godišnji koncert Društva  koji organizuje u maju svake godine pretvori u međunarodnu manifestaciju u cilju promocije ovog kraja i njegove kulturne ostavštine.

Slične aktivnosti veoma rado podržavaju i drugi čuvari teslićke kulture. „Naši običaji“ su društvo koji svoje nastupe bazira isključivo na običajima ovog kraja. Adam Bogdanić je vjerovatno jedan od najvećih poznavalaca starih običaja koji su u prošla vremena bili sastavni dio svakodnevnog života ili posebnih događaja. Tradicionalna jela su  sastavni dio nekih običaja i upravo je i to područje gdje su nam istustva i saznanja Adama Bogdanića dobro došla .

Kata Frank  duži niz godina vodi udruženje „Zlatne ruke“ i svoja znanja o narodnim nošnjama naslijedila je od  majke koja se u prošlosti bavila izradom istih. Aktivno sarađuje sa svim KUD- ovima sa prostora Opštine Teslić, većina nošnji u kojima nastupaju članovi KUD-ova je izašla upravo iz radionice ovog Udruženja tako da pomoć pri pokretanju i realizaciji ovog projekta neće biti upitna kada je upitanju ova organizacija.

Nemjerljiva je pomoć institucija i građana koji posjeduju znanja i iskustva vezana za ovu oblast. Svi koji žele da se uključe  i mogu da pruže svoju pomoć, dobro su došli.

Naš sugrađanin Adolf Amroš, jedan od potomaka prvih stanovnika naselja Teslić i dobar poznavalac života u Tesliću u proteklom periodu,  pripremio je spisak svih značajnijih mjesta( potencijalnih spomenika) u Tesliću koja bi mogla da budu predmet zaštite i budući zaštitni znaci  Teslića u oblasti kulture koji bi kroz jedinstven Kulturni viodič opštine bili prezentovani kao naša materijalna ostavština.

Moralna obaveza svih nas je da sačvamo kulturno nasljeđe našeg kraja  za buduće generacije.