DOGAĐAJI

Svaka manifestacija ili događaj realizuju se sa cilјem da se pamte ili da žive kroz vrijeme. Najbolјi način da se to ostvari jeste da se dokumentuje kroz pisanu riječ, fotografiju ili video – zapis. Upravo na ovoj stranici moguće je vidjeti i doživjeti svaku našu aktivnost ili  događaj koji smo organizovali u proteklom periodu.

Mnoštvo je događaja iz oblast kulture koji se dešavaju u našem gradu, a Kulturni centar Teslić možda nije direktni organizator, i ta dešavanja javnosti će često biti prezentovana na našem sajtu.