DEBATNI KLUB

Na ovoj stranici možete da pronađete osnovne informacije o sekciji koja egzistira u okviru „Kulturnog centra Teslić“ pod nazivom Debatni klub