O nama 1 JU„Kulturni centar Teslić“ nastala je kao potreba grada Teslića u cilјu zadovolјenja prvenstveno  kulturnih potreba, a zatim obrazovnih, informativnih i socijalnih potreba svih građana  s cilјem proširivanja svog pravca djelovanja.

Kulturni centar  kroz svoj rad razvijaće i njegovati pored materijalnog, i cjelokupno duhovno stvaralaštvo.

Duhovna kultura obuhvata tekovine umne djelatnosti čovjeka od najranijih vremena do danas. Tu spadaju sva duhovna dobra i vrijednosti kao što su: država i pravo, norme ponašanja, sredstva sporazumijevanja, religije, znanje, vaspitanje i obrazovanje, nauka, filozofija, umjetnost, ideologija, navike, običaji itd.

Opština Teslić obiluje bogatstvom duhovne i materijalne kulture koja će i kroz rad „Kulturnog centra Teslić” biti njegovana, čuvana i nadograđivana.