NAJAVE KULTURNIH DOGAĐAJA

Dešavanja koja se očekuju u bliskoj budućnosti bilo da se odvijaju u organizaciji „Kulturnog centra Teslić“ ili je ova institucija suorganizator, a mogu biti predmet interesovanja naših korisnika.