ČLANOVI

Na stranici predstavljamo članove Debatnog kluba koji su registrovani kao stalni članvi te predstavljaju „Kulturni centar  Teslić“ na takmičenjima.