DAN TESLIĆKE KATOLIČKE ŽUPE-TRADICIONALNO OD 1932. GODINE 1

Vjernici Katoličke crkve u Tesliću tradicionalno 19. marta obilježavaju Dan teslićke katoličke župe koji se vezuje za blagdan sv.  Josipa Nebeskog. Događaj je vjerskog karaktera i obilježava se tradicionalno od 1932. godine  kada je crkva izgrađena, ali je i svojevrsna  prepoznatljiva  manifestacija za katoličko stanovništvo ovog kraja te prilika za druženje i kupovinu raznih svjetovnih predmeta. Poslije vjerskog obreda koji se dešava u crkvenoj sali, praktikuje se svečani ručak i narodno veselje u dvorištu crkve.

Zanimljiva je činjenica da je u periodu od 1906. do 1945. u Tesliću djelovalo  Hrvatsko kulturno društvo „Napredak“, koje je na inicijativu grupe mladih ljudi obnovljeno 2015.