KONKURS 1

Pišete li poeziju, ili se bavite likovnom umjetnošću? Pošaljite nam Vaše radove i objavićemo ih u zbirci koju ćemo promovisati u aprilu. A, najbolji radovi će biti i nagrađeni. Uz radove slati kratku biografiju. Za više informacija, pišite nam na naš mejl: kulturateslic@gmail.com