ŠKOLSKI SUSRETI 1

Dragi naši Teslićani, spremamo za vas posebnu manifestaciju u saradnji sa našim Osnovnim školama. Učenici Osnovnih škola: „Vuk Karadžić”, „Petar Petrović Njegoš”, „Ivo Andrić” i „Vuk Karadžić” – Vitkovci, pripremili su za vas bogat program sa raznoraznim sekcijama. Očekuje vas mnogo muzike, plesa, recitacije i glume sa našim talentovanim đacima. A, veliku zahvalnost dugujemo i nastavnicama koje su spremale đake za ovaj veliki dan.
Dobro nam došli!