U DJEČIJOJ NEDJELJI DEBATA : DA LI JE DIJETE SREĆNO UZ DANAŠNJI SISTEM OCJENJIVANJA 1

POSTOJEĆI SISTEM OCJENJIVANJA NE DOPRINOSI SREĆI I RAZVOJU DJECE TEZA JE DEBATE KOJU „KULTURNI CENTAR TESLIĆ” PRIPREMA ZA  10. OKTOBAR U GRADSKOJ GALERIJI U TESLIĆU POVODOM „DJEČIJE NEDJELJE“.

 

“Dječija nedjelja” obilježava se svake godine u prvoj sedmici oktobra,  cilj  manifestacije je promocija prava djeteta, poboljšanje društvene brige za djecu i jačanje odgovornosti svih subjekata zaštite, kao i upoznavanje šire javnosti sa potrebama djece, njihovim psihosocijalnim odrastanjem pod jednakim uslovima.

„Dječija nedjelja“ se u Republici Srpskoj obilježava ove godine uz  brojne  aktivnosti  i manifestacije u periodu od 7. 10. do 13. 10. 2019. godine sa porukom “Moja sedmica, moja godina”.

S ciljem da skrene pažnju na važnost srećnog djetinjstva i odrastanja   JU „Kulturni centar Teslić“ organizuje 10. oktobra u Gradskoj galeriji u Tesliću debatu kojom bi trebalo da se ukaže na momente koji ometaju srećno odrastanje.

Dva debatna kluba će raspravljati o Tezi:

Postojeći sistem ocjenjivanja ne doprinosi sreći i razvoju djece.

 

Učesnici u debati su Debatni klub „KCT“ Teslić i Debatni Klub „Jovan Dučić“. Debatanti koji će predstavljati  ove klubove su: Ksenija Gotovac, Anastasija Dragušin, Nikolina Sekulić, Nikola Jelić, Alma Kopič i Tamara Miljić. Nastupiće podijeljeni kao vlada i opozicija, a format debate je WS.

Debatante priprema profesorica Isidora Miljić.