ODRŽANA PROMOCIJA KNJIGA: ,,DJELA I STILOVI UMJETNOSTI SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE U DALMACIJI" I ,,PUTOVANJE SRPSKOM KULTUROM DALMACIJE" 1

Sinoć je u organizaciji „Kulturnog centra Teslić“, Srpske pravoslavne crkve – Parohija teslićkih i Krajiškog kulturnog centra „Sveti Sava“ održana promocija knjiga: „Djela i stilovi umjetnosti Srpske pravoslavne crkve u Dalmaciji“ i „Putovanje srpskom kulturom Dalmacije“, autora Milorada Savića iz Benkovca. O knjigama su govorili – predsjednik Krajiškog kulturnog centra „Sveti Sava“, gospodin Dragan Krošnjar i doktor književnih nauka, gospodin Aleksandar Grandić. Knjiga „Djela i stilovi umjetnosti Srpske pravoslavne crkve u Dalmaciji“ upoznaje nas sa raznolikim bogatstvom umjetnosti Srpske pravoslavne crkve na tom području. Opisi građevina crkava i manastira sežu u 14. vijek, neke od njih građene su na antičkim temeljima, većina ih je građena nakon obnove Pećke patrijaršije, tokom 18. vijeka, dok su neke najvelelepnije izgrađene u drugoj polovini 19 vijeka. Dok publikacija „Putovanje srpskom kulturom Dalmacije“ je svojevrstan kulturološki vodič kroz istoriju, duhovnost, materijalno i nematerijalno naslijeđe srpskog naroda u Dalmaciji. Autor Milorad Savić naglašava da je cilj publikacije da se prikaže kultura svih slojeva naroda; istaknute crkve i manastiri, tvrđave, mostovi, vodenice i stupe, parohijske kuće, stara groblja, spomeničke cjeline i znamenita mjesta, zbirke pokretnih spomenika kulture, istaknute ličnosti, stvaraoci, zadužbinari. Teslićani su se mogli obogatiti novim saznanjima iz oblasti srpske umjetnosti, istorije i kulture sa područja Dalmacije.