JAVNI POZIV ZA NABAVKU RESTORANSKIH USLUGA I USLUGA SMJEŠTAJA ZA POTREBE KULTURNOG CENTRA TESLIĆ, ZA 2024. GODINU 1

JAVNI POZIV ZA NABAVKU RESTORANSKIH USLUGA I USLUGA SMJEŠTAJA ZA POTREBE KULTURNOG CENTRA TESLIĆ, ZA 2024. GODINU 2 JAVNI POZIV ZA NABAVKU RESTORANSKIH USLUGA I USLUGA SMJEŠTAJA ZA POTREBE KULTURNOG CENTRA TESLIĆ, ZA 2024. GODINU 3