Direktor kulturnog centraЈУ„Културни центар Теслић“ настала је као потреба града Теслића у циљу задовољења првенствено  културних потреба, а затим образовних, информативних и социјалних потреба свих грађана  с циЉем проширивања свог правца дјеловања.Културни центар кроз свој рад развијаће и његовати поред материјалног, и цјелокупно духовно стваралаштво.

Духовна култура обухвата тековине умне дјелатности човјека од најранијих времена до данас. Ту спадају сва духовна добра и вриједности као што су: држава и право, норме понашања, средства споразумијевања, религије, знање, васпитање и образовање, наука, филозофија, умјетност, идеологија, навике, обичаји итд.

Општина Теслић обилује богатством духовне и материјалне културе која ће и кроз рад „Културног центра Теслић“ бити његована, чувана и надограђивана.