ŠALJITE NAM VAŠE LITERARNE RADOVE

Teslić je grad bogat kako umjetnicima,   isto tako i stručnim radnicima iz oblasti kulture.
Ovo je mjesto gdje korisnici mogu objaviti svoje stručne ili istraživačke radove.
Takođe na ovom prostoru se objavlјuju i umjetnički likovni ili literarni radovi koji su prošli određenu selekciju.
Putem e mail kontakta pošalјite svoj rad, mi ćemo ga objaviti i na taj način zajedno sa nama postanite kreator ove priče.