МЕĐUNARODNI DAN PISMENOSTI 1

Povodom Međunarodnog dana pismenosti, pozivamo Vas na predavanje profesorice Aleksandre Savić, predsjednice Udruženja lektora Republike Srpske.
Tema predavanja je „Razvoj srpskog jezika kroz istoriju”, a održaće se 13. septembra 2022. godine u Gradskoj galeriji sa početkom od 19.00 časova. Gđa. Aleksandra Savić završila je Filološki fakultet, Odsjek za srpski jezik i književnost, a magistrirala je na Fakultetu političkih nauka, kao i na Filološkom fakultetu u Banjoj Luci. Trenutno je na doktorskim studijima na Filološkom fakultetu u Beogradu, modul Jezik. Profesorica Aleksandra je jedan od tri osnivača Udruženja lektora Republike Srpske, autor i kreator mobilne i veb-aplikacije „Jatolog”, prve jezičke aplikacije u Srpskoj, kao i kreator i jedan od autora „Jezikolovca”, kreativne pravopisne brošure.
Pozivnicu bismo završili riječima srpskog književnika Mile Medća: „Čuvajte, čedo moje milo, jezik kao zemlju. Riječ se može izgubiti kao grad, kao zemlja, kao duša. A šta je narod izgubi li jezik, zemlju, dušu?”
„Zaveštanja velikog župana srpskog Stefana Nemanje svom sinu Svetom Savi”